Et foredrag med deltagerinvolvering.

Hvorfor nu det? Jo, fordi sproget kan trænge til et service-eftersyn. Vores allervigtigste redskab til omgang med andre har samlet en del urenheder og defekter i maskineriet, og det er gået ud over kvaliteten.

Formål: At skabe bevidsthed om sproget og sprogbruget for at få optimeret kommunikationen.

Mål:

-at deltagerne går hjem med forståelsen af en modtagerbevidst og kompetent kommunikation.

-at deltagerne er bekendt med væsentlige værktøjer.

Hvordan: Mit foredrag tager med et godt glimt i øjet udganspunkt i et par skrækeksempler på dårlig formulering.

 • Herfra tages afsæt til flg. indhold:
 • Fortæl lineært og hold fokus. Det er anstrengende at fortælle 4 historier på en gang. Også – og især for tilhøreren:-)
 • Fremmedord? For at flashe eller for at springe en lang sætning over?
 • Utydelig brug af stedord. Hvem er han, hun, den eller det, du snakker om?
 • Abstrakt eller konkret? Et køretøj eller en personbil? Hvad er bedst hvornår?
 • Passiv eller aktiv? “Gå ikke over sporet, der kommer tog” eller “Sporet bedes ikke betrådt”? Hvad er bedst hvornår?
 • Klassiske fejltyper: I/i, af/ad, ligger/lægger, dyre artikler/dyreartikler m.v.
 • Sætningsopbygning
 • Tegnsætning
 • Klassiske fejltyper
 • Henvisning til div. links

Undervejs i foredraget involveres deltagerne i div. øvelser og diskussioner.

Tal ordentligt, du. Det gælder også, når du skriver!