09.00 TIL 16.00

Mandag til fredag

+45 43 714 114
mobile
           +45 20 63 22 18

FifBeck.dk

Oversættelse Translation Übersetzung

Oversættelse:

Tekster lige fra etiketter til juridiske dokumenter oversættes fra

-Tysk—dansk

-Engelsk—dansk

Altid inklusiv korrektur

Overholdelse af deadlines er en æressag.


Übersetzung:

Aufgaben aus einer breiten Spektrum von Etiketten bis zu Rechtstexten

-Deutsch-Danish

-Englisch-Danish

Immer einschließlich-Lektorat.

Einhaltung der Termine und Deadlines ist eine Frage der Ehre.Translation:

Texts ranging from labels to legal documents translated from

-German-Danish

-English Danish

Always inclusive proofreading

Compliance with deadlines is a matter of honor.

Læs meget mere om sprog og kommunikation på de følgende sider

Nyheder


Følg med på min blog

Copyright © All Rights Reserved