Oversættelse Translation Übersetzung

Oversættelse:

Tekster lige fra etiketter til juridiske dokumenter oversætter Fif Beck Sprog og kommunikation fra

Tysk—dansk

Engelsk—dansk
Svensk—dansk

Norsk—dansk

Altid inklusiv korrektur

Overholdelse af deadlines er en æressag.


Übersetzung:

Aufgaben aus einer breiten Spektrum von Etiketten bis zu Rechtstexten

Deutsch—Dänisch

Englisch—Dänisch

Schwedisch—Dänisch
Norwegisch—Dänisch

Immer einschließlich-Lektorat.

Einhaltung der Termine und Deadlines ist eine Frage der Ehre.


Translation:

Texts ranging from labels to legal documents translated from

German—Danish

English—Danish

Swedish—Danish

Norwegian—Danish

Always inclusive proofreading

Compliance with deadlines is a matter of honor.