09.00 TIL 16.00

Mandag til fredag

+45 43 714 114
mobile
           +45 20 63 22 18

FifBeck.dk

Tal ordentligt, du. Det gælder også, når du skriver!– Et foredrag med deltagerinvolvering.

Hvorfor nu det? Jo, fordi sproget kan trænge til et service-eftersyn. Vores allervigtigste redskab til omgang med andre har samlet en del urenheder og defekter i maskineriet, og det er gået ud over kvaliteten.

Formål – at skabe bevidsthed om sproget og sprogbruget for at få optimeret kommunikationen.

Mål

-at deltagerne går hjem med forståelsen af en modtagerbevidst og kompetent kommunikation.

-at deltagerne er bekendt med væsentlige værktøjer.

Hvordan? – Mit foredrag tager med et godt glimt i øjet udganspunkt i et par skrækeksempler på dårlig formulering.

Herfra tages afsæt til flg. indhold:

Fortæl lineært og hold fokus. Det er anstrengende at fortælle 4 historier på en gang. Også – og især for tilhøreren:-)

Fremmedord? For at flashe eller for at springe en lang sætning over?

Utydelig brug af stedord. Hvem er han, hun, den eller det, du snakker om?

Abstrakt eller konkret? Et køretøj eller en personbil? Hvad er bedst hvornår?

Passiv eller aktiv? “Gå ikke over sporet, der kommer tog” eller “Sporet bedes ikke betrådt”? Hvad er bedst hvornår?

Klassiske fejltyper: I/i, af/ad, ligger/lægger, dyre artikler/dyreartikler m.v.

Undervejs i foredraget involveres deltagerne i div. øvelser og diskussioner.


  • Sætningsopbygning
  • Tegnsætning
  • Klassiske fejltyper
  • Henvisning til div. links

Læs meget mere om sprog og kommunikation på de følgende sider

Nyheder


Følg med på min blog


Copyright © All Rights Reserved